Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili (více informací). Beru na vědomí

 

PRODÁNO

CHATA S VELKÝM POZEMKEM NA PRODEJ

UL. JEŘABINOVÁ, ČERNOLICE

Cena: 2.300.000,- Kč

 

 

 

(pro lepší rozlišení klikněte na obrázek, nebo si můžete tento geodetický nákres stáhnout tady)

Jak jsem už zmínil, v současném územním plánu (UP) je pozemek p.č. 501 (zahrada) 1.410 m2 a pozemek st. 335 (zastavěná plocha a nádvoří) 74 m2 jehož součástí je chata č. ev. 272, k.ú. Černolice v území označeném jako RI - rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci, s omezením zastavitelnosti pozemku 20% ale maximálně 150 m2, do výšky 6,5 m, patro + podkroví.

Celý územní plán je zde.

Obrazový výkres se zakreslením pozemku je zde.

Samotná specifikace oblasti zde.

Omezení zastavitelnosti zde.

Nicméně na stole je nový UP, který by měl podle místního zastupitelstva (Jiří Michal, mistostarosta@cernolice.net, +420 775 767 778), vejít v platnost koncem tohoto roku (2019)

Obrazová část zde.

Textová zde.

(Pasáže, které se týkají nemovitosti jsou označené žlutým rámečkem.)

V něm je už nemovitost vedená v území SR - plochy smíšené, obytné - rekreační.

A hned na první straně tohoto UP se píše toto:

„Chatové lokality v kompaktním zastavném území obce jsou zmnou .2 vymezeny jako plochy smíšené

obytné – rekreaní – SR (stav i návrh), kde je kromrekreaních chat pípustná výstavba rodinných doma rekolaudace stávajících chat na stavby pro bydlení za podmínek, stanovených v regulativech ploch SR.“

 

Což by mohlo vyvolat až nezdravý optimismus, ale naštěstí na straně 5. se k tomu doplňuje toto:

 

"zmna užívání stavby (rekolaudace) ze stavby pro rekreaci na stavbu pro bydlení

v RD, resp. výstavba nového RD v zastavném území (SR-stav) je možná pi splnní tchto podmínek:
všechny nové stavby RD a zm
ny staveb na bydlení musí být napojeny na kanalizaci vedoucí do centrální OV a na veejný vodovod

pístupové komunikace k pozemku musí splovat parametry pro píjezd požárních vozidel a

vozidel IZS a zásah požárních jednotek (minimální šíka 3,5 m)"

 

Takže, když to shrnu - obec počítá s tím, že se zmíněná oblast bude užívat pro bydlení, ale rekolaudaci na RD (nebo rovnou výstavbu RD) povolí, až bude nemovitost napojená na obecní vodovod a kanalizaci.

Což v příštích pěti letech být nemá.

Koeficienty zastavěnosti pro RD jsou následující: 

 • Pro výstavbu / pestavbu na RD:
  podíl nezpevn
  ných ploch v návrhových plochách min. 60%,

  max. procento zastavní v návrhových plochách: 30%,
  zastav
  ná plocha hlavní stavbou maximáln200 m2,
  výška zástavby: 1 nadz. podlaží + obytné podkroví, max. výška 8,5 m,

  pípustné jsou rodinné domy pouze s maximálndvma samostatnými byty, ke každému bytu musí být zajištno parkovací stání nebo garáž alespopro jeden automobil na pozemku rodinného domu.
  Likvidace deš
  ových vod bude v co nejvtší míe vsakem

Koeficienty zastavěnosti pro rekreační objekt jsou následující: 

 • -  Pro výstavbu /pestavbu staveb pro rekreaci: min. podíl nezpevnných ploch 70%,

  max. procento zastavní 20%, maximálnvšak 150 m2,

  výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 6,5 m

Nový UP také zmiňuje, jak stavba může vypadat:

-v území je možno umisovat stavby, které svým hmotovým ešením nenaruší venkovský charakter obce -jakékoli stavby a jejich zmny (nástavby, pístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména historicky utváenou urbanistickou strukturu, (tj. zejména tvar a lenní domi parcel, tvarové a hmotové uspoádání budov na pozemku a měřítko zástavby, tvar stech a výšku oplocení

-tvary stech:
nad hlavní stavbou jsou v rozsahu min. 60% zastav
né plochy pípustné pouze sedlové, pultové a valbové stechy s minimálním sklonem 20o, rovné stechy nad hlavní stavbou jsou pípustné, avšak pouze s vegetaním pokryvem, vegetaní kryt je doporuen i u stech pultových, piemž žádná z tchto podmínek si neklade za cíl omezit umístní souasných moderních architektonicky hodnotných dom
-nežádoucí je osazování velkého množství vikýřů.
-barevnost a materiálové provedení staveb:
povrchy fasád budou omítané, pop
ípadobkládané. Kamenný obklad je možný do rozsahu 50% celkové plochy fasád (bez oken). Devný obklad je možný do rozsahu 100 % plochy fasád (pípustné jsou též devostavby s výjimkou srubových staveb). Obklad lícovými cihlami je možný do rozsahu 100 % celkové plochy fasád. Je možný též obklad kompaktními deskami nebo cetrisovými deskami v dané povolené barevnosti. barevnost fasád je doporuená ve škále: bílá, svtle šedá, dále svtlé odstíny barev a barva povrchu materiálu obkladu (devo, kámen apod.)
barevnost rám
oken bude volena z neagresivních barev.
-nep
ípustná je forma srubových staveb
oplocení pozemk
:
max. výška oplocení pozemk
na rozhraní s veejným prostranstvím: 1,8 m,
výška podezdívky: max. 35% celkové výšky oplocení
maximální úsek plného oplocení (pevné zdi): 50% délky uli
ního oplocení“

 

Takže postavit lze ledacos, ale srub ne.

Jaký je v praxi rozdíl mezi stavbou objektu pro rodinnou rekreaci (RR) a rodinným domem (RD)?

Z toho, co vím já, tak u RR, pokud Vám dům bude stavět firma,  je DPH ve výši 21%, kdežto u RD 16%.

Při stavbě RR nemáte nárok na většinu dotací ze "Zelená úsporám". Výjímkou je  výměna topidla a pořízení nádrže dešťové vody z programu Deštovka

Trvalé bydliště na úřadě Vám přihlásí, i když je to RR.

Odvoz odpadu nezávisí na tom, jestli je to RR nebo RD. U RR platíte za objekt, a pokud jste v něm přihlášení, tak za osobu, stejně jako u RD.

Nejbližší kontejner na směsný odpad je 200 m, na rohu ul. Jeřabinová a K chatám

Nejbližší kontejnerové místo na svoz tříděného odpadu je na rohu ulic K chatám a K rybníku (500 m)

 

Stejně daleko jsou společné poštovní schránky. 

Voda je zajištěna vlastním, 35 hlubokým vrtem.

Její rozbor je zde

Do budoucna má být k pozemku  zaveden vodovod. Tady je orientační nákres.

Zprůjezdnění cesty v zimě - pokud není cesta zanesená v pasportu místních komunikací obce, ta nemá povinnost zajišťovat její protahování.

Jeřabinová v pasportu není, ale stejně se protahuje. Pluh to bere v pořadí - ul. K chatám, Bezová, Jeřabinová.

Pokud nevlastníte auto s náhonem na všechny čtyři, tak během těch pár dnů v roce, kdy by tu ležel sníh, je lepší jezdit ve stejném směru, jelikož přijedete k jednomu problematickému místu na cestě z té správné strany a už to není stoupák, ale klesák a s tím si poradí každý... 

Elektrika je tu 230 V,  jistič 10A.

Přičemž ČEZ nemá problém s navýšením příkonu na 3x25A. Předpokládá to zvětšení "antoníčku" a novou kabeláž (antoníček - chata).

Samotná chata je ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří, což znamená, že  se dá používat úplně v pohodě, ale není tam koupelna a WC je suché. 

Voda je zavedená do přístavby, přímo dovnitř chaty ne.

Zahrada je, pokud použiju odbornou terminologii, nudlovitého tvaru, s orientací na JZ a rozdělena jest terasami do několika úrovní. 

Myslím, že vybudovat všechny ty terasy, posezení s venkovním krbem a plot, byla vcelku fuška. Příjemným benefitem je posuvná vjezdová brána.

Zaparkovat lze přímo na pozemku (s trochou šikovnosti dvě auta), jedno menší by se ještě vlezlo vpravo od vrat (zvenku).

Jednou z hlavních deviz této nemovitosti, je umístění v krásné přírodě.

Přímo na zahradě jsou nejen vzrostlé jehličnany, ale i ovocné stromy. Bohužel některé z nich jsou za zenitem, ale určitě potěší plodící třešeň a dva mladé ořešáky.

Skutečný les začíná 50 m od vrat a bez přehánění by jste jím mohli dojít až do Nových Mitrovic (75 km) a pak by jste šli dalších 40 km a můžete si dát jedno Plzeňský, přímo na místě jeho vzniku.

Možná, že máte podvědomé přání, ze svého potomka udělat fotbalovou hvězdu.

Podmínky by k tomu v Černolicích byly.

Slušné fotbalové, dále dětské hřiště, společně s tenisovým kurtem jsou 600 m od chaty.

Nebo je libo si trochu zařádit na skále? Tak to taky není problém, k nejstaršímu lezeckému revíru v ČR, Černolickým skalám, to je  1.000 m.

A potom? Potom přijde nabídka, která se neodmítá!

 

To nás přivádí nejen k místním potravinám a obecnímu úřadu (700 m - ne nad mořem, ale od nemovitosti), ale také k tématu co v Černolicích je, a kde je to co tam není .

 

Tak naproti obecnímu úřadu je pěkně upravený park, kde je dětské hřiště a taková jakoby pergola, kde se konají různé sousedské akce. 

Sousedská akce v reálu znamená, že se peče mrtvola nějakýho zvířete a do toho si místní lijou do hlav různý tekutiny s vyšším či menším obsahem alkoholu, někdy s příměsí chmele a sladu.

Klasická hospoda v Černolicích není, ale zato jsou tu dva "kluby" kam se rozhodně nechodí hrát Dračí doupě.

Také tu je Mateřské centrum, což znamená mateřskou školku, která nemusí řešit všechny ty věci okolo, ale soustředí se na to důležitý - aby se děti měli dobře, chodili do lesa a moc se mezi sebou nepraly.

Jinak státní mateřské školky jsou na různých místech v okolních obcích, více se dozvíte zde.

V zásadě je to hlavně o Všenorech, kde je kromě školky i spádová škola.

Od letošního roku je v prostoru místního obecního úřadu v provozu anglicko - česká škola - Easy Speak.

Doprava.

 Pokud tu plánujete trvale bydlet a máte děti, tak se Vám bude hodit informace, že je tu zastávka. 

A není to obyčejná zastávka, je to zastávka, kde staví autobusy!

Konkrétně čtyři čtyři osmička, jejíž jízdní řád je ke stažení zde.

Ta spojuje Mníšek pod Brdy s Lety u Prahy a bere to přes Řitku, projíždí přes Černolice, pokračuje do Všenor, Dobřichovic a končí v Letech.

Tj. spojuje Černolice se školou ve Všenorech, Dobřichovickým nádražím (odkud jste na metru Smíchovské nádraží za 23.min a jezdí to ve špičce 4x/hod.), a Letovskou návsí, kde Vás kromě pivovaru MMX budou asi zajímat supermarkety Billa a Lidl.

No a pro ty, který nenapadne nic lepšího než  jezdit autem, bude důležitá informace, že Václavák je  26 km, což může trvat různě dlouho, ale 35.min je naprosto reálných.

Tak víc fakt už nevím, co mám napsat. 

Tak Černolicům zdar a snad brzy na viděnou!

Ondra 

+420 777 66 55 17

valousek@realfriend.cz

 

 

 


DJI_0605.jpg

DJI_0604.jpg

IMG_7969.jpg

IMG_7976.jpg

IMG_7973.jpg

IMG_7972.jpg

voda1.JPG

voda2.JPG

IMG_7937.jpg

IMG_7942.jpg

IMG_7925.jpg

IMG_7922.jpg

IMG_7943.jpg

IMG_7926.jpg

IMG_7967.jpg

IMG_7957.jpg

IMG_7943.jpg

IMG_7952.jpg

IMG_7935.jpg

IMG_7925.jpg

IMG_7920.jpg

IMG_7942.jpg

IMG_8040.jpg

IMG_8061.jpg

IMG_8067.jpg

IMG_8064.jpg

IMG_8065.jpg

IMG_8072.jpg

IMG_8047.jpg

IMG_8052.jpg

IMG_8050.jpg

IMG_8032.jpg

IMG_8036.jpg

IMG_7987.jpg

Vodovod_mapa.JPG

IMG_8055.jpg

IMG_7999.jpg

IMG_7995.jpg

IMG_8015.jpg

IMG_7991.jpg

IMG_8016.jpg

hrebenovka.JPG

geodeti.JPG

pluh.JPG


REAL FRIEND

Realitní kancelář Praha. Kompletní služby včetně advokátní úschovy, odhadu ceny nemovitostí. Bezpečné nájemní smlouvy, cizojazyčná klientela, tipy pro majitele.

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek