Stavební pozemek s chatou v Černolicích

PRODÁNO

Jak jsem už zmínil v inzerátu, v současném územním plánu (UP) je pozemek p.č. 501 (zahrada) 1.410 m2 a pozemek st. 335 (zastavěná plocha a nádvoří) 74 m2 jehož součástí je chata č. ev. 272, k.ú. Černolice v území označeném jako RI – rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci, s omezením zastavitelnosti pozemku 20% ale maximálně 150 m2, do výšky 6,5 m, patro + podkroví.

Níže geodetický nákres pozemku.
Pro lepší rozlišení na něj klikněte.

Ke stažení je tady

Celý územní plán je zde.
Obrazový výkres se zakreslením pozemku je zde.
Samotná specifikace oblasti zde.Omezení zastavitelnosti zde.
Nicméně na stole je nový UP, který by měl podle místního zastupitelstva:
Jiří Michal
mistostarosta@cernolice.net,
+420 775 767 778
vejít v platnost koncem tohoto roku (2019).
Obrazová část zde.
Textová zde
(Pasáže, které se týkají nemovitosti jsou označené žlutým rámečkem)

V UP je nemovitost vedená v území SR – plochy smíšené, obytné – rekreační.
A hned na první straně tohoto UP se píše toto:
„Chatové lokality v kompaktním zastavěném území obce jsou změnou č.2 vymezeny jako plochy smíšené
obytné – rekreační – SR (stav i návrh), kde je kromě rekreačních chat přípustná výstavba rodinných domů a rekolaudace stávajících chat na stavby pro bydlení za podmínek, stanovených v regulativech ploch SR.“

Což by mohlo vyvolat až nezdravý optimismus, ale naštěstí na straně 5. se k tomu doplňuje toto:

„změna užívání stavby (rekolaudace) ze stavby pro rekreaci na stavbu pro bydlení
v RD, resp. výstavba nového RD v zastavěném území (SR-stav) je možná při splnění těchto podmínek:
– všechny nové stavby RD a změny staveb na bydlení musí být napojeny na kanalizaci vedoucí do centrální ČOV a na veřejný vodovod

přístupové komunikace k pozemku musí splňovat parametry pro příjezd požárních vozidel a vozidel IZS a zásah požárních jednotek (minimální šířka 3,5 m)“

Takže, když to shrnu – obec počítá s tím, že se zmíněná oblast bude užívat pro bydlení, ale rekolaudaci na RD (nebo rovnou výstavbu RD) povolí, až bude nemovitost napojená na obecní vodovod a kanalizaci.
Což v příštích pěti letech být nemá.

Koeficienty zastavěnosti pro RD jsou následující: 

 • Pro výstavbu / přestavbu na RD:
  – podíl nezpevněných ploch v návrhových plochách min. 60%, max. procento zastavění v návrhových plochách: 30%,
  – zastavěná plocha hlavní stavbou maximálně 200 m2,
  – výška zástavby: 1 nadz. podlaží + obytné podkroví, max. výška 8,5 m, přípustné jsou rodinné domy pouze – s maximálně dvěma samostatnými byty, ke každému bytu musí být zajištěno parkovací stání nebo garáž alespoň pro jeden automobil na pozemku rodinného domu.
  – Likvidace dešťových vod bude v co největší míře vsakem

Koeficienty zastavěnosti pro rekreační objekt jsou následující: 

 •  Pro výstavbu /přestavbu staveb pro rekreaci: min. podíl nezpevněných ploch 70%,
  max. procento zastavění 20%, maximálně však 150 m2, výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 6,5 m

Nový UP také zmiňuje, jak stavba může vypadat:v území je možno umisťovat stavby, které svým hmotovým řešením nenaruší venkovský charakter obce
jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména historicky utvářenou urbanistickou strukturu, (tj. zejména tvar a členění domů i parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby, tvar střech a výšku oplocení
-tvary střech:
nad hlavní stavbou jsou v rozsahu min. 60% zastavěné plochy přípustné pouze sedlové, pultové a valbové střechy s minimálním sklonem 20o, rovné střechy nad hlavní stavbou jsou přípustné, avšak pouze s vegetačním pokryvem, vegetační kryt je doporučen i u střech pultových, přičemž žádná z těchto podmínek si neklade za cíl omezit umístění současných moderních architektonicky hodnotných domů
-nežádoucí je osazování velkého množství vikýřů.
-barevnost a materiálové provedení staveb:
povrchy fasád budou omítané, popřípadě obkládané.
kamenný obklad je možný do rozsahu 50% celkové plochy fasád (bez oken).
dřevěný obklad je možný do rozsahu 100 % plochy fasád (přípustné jsou též dřevostavby s výjimkou srubových staveb).
obklad lícovými cihlami je možný do rozsahu 100 % celkové plochy fasád. Je možný též obklad kompaktními deskami nebo cetrisovými deskami v dané povolené barevnosti. barevnost fasád je doporučená ve škále: bílá, světle šedá, dále světlé odstíny barev a barva povrchu materiálu obkladu (dřevo, kámen apod.)
barevnost rámů oken bude volena z neagresivních barev.
nepřípustná je forma srubových staveb
oplocení pozemků:
max. výška oplocení pozemků na rozhraní s veřejným prostranstvím: 1,8 m
– výška podezdívky: max. 35% celkové výšky oplocení
maximální úsek plného oplocení (pevné zdi): 50% délky uličního oplocení“

Takže postavit lze ledacos, ale srub ne.

Jaký je v praxi rozdíl mezi stavbou objektu pro rodinnou rekreaci (RR) a rodinným domem (RD)?

Z toho, co vím já, tak u RR, pokud Vám dům bude stavět firma,  je DPH ve výši 21%, kdežto u RD 16%.
Při stavbě RR nemáte nárok na většinu dotací ze „Zelená úsporám“. Výjímkou je  výměna topidla a pořízení nádrže dešťové vody z programu Deštovka
Trvalé bydliště na úřadě Vám přihlásí, i když je to RR.
Odvoz odpadu nezávisí na tom, jestli je to RR nebo RD. U RR platíte za objekt, a pokud jste v něm přihlášení, tak za osobu, stejně jako u RD.
Nejbližší kontejner na směsný odpad je 200 m, na rohu ul. Jeřabinová a K chatám

Nejbližší kontejnerové místo na svoz tříděného odpadu je na rohu ulic K chatám a K rybníku (500 m).
Stejně daleko jsou společné poštovní schránky. 

Voda je zajištěna vlastním, 35 hlubokým vrtem.
Její rozbor je zde
Do budoucna má být k pozemku  zaveden vodovod. Tady je orientační nákres.

Zprůjezdnění cesty v zimě – pokud není cesta zanesená v pasportu místních komunikací obce, ta nemá povinnost zajišťovat její protahování.
Jeřabinová v pasportu není, ale stejně se protahuje. Pluh to bere v pořadí – ul. K chatám, Bezová, Jeřabinová.

Pokud nevlastníte auto s náhonem na všechny čtyři, tak během těch pár dnů v roce, kdy by tu ležel sníh, je lepší jezdit ve stejném směru, jelikož přijedete k jednomu problematickému místu na cestě z té správné strany a už to není stoupák, ale klesák a s tím si poradí každý… 

Elektrika je tu 230 V,  jistič 10A.
Přičemž ČEZ nemá problém s navýšením příkonu na 3x25A. Předpokládá to zvětšení „antoníčku“ a novou kabeláž (antoníček – chata).
Samotná chata je ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří, což znamená, že  se dá používat úplně v pohodě, ale není tam koupelna a WC je suché. 

Zahrada je, pokud použiju odbornou terminologii, svažitá, nudlovitého tvaru s orientací na JZ a rozdělena jest terasami do několika úrovní. 
Myslím, že vybudovat všechny ty terasy, posezení s venkovním krbem a plot, byla vcelku fuška

Zaparkovat lze přímo na pozemku (s trochou šikovnosti dvě auta), jedno menší by se ještě vlezlo vpravo od vrat (zvenku).

Jednou z hlavních deviz této nemovitosti je umístění v krásné přírodě.
Přímo na zahradě jsou nejen vzrostlé jehličnany, ale i ovocné stromy. Bohužel některé z nich jsou za zenitem, ale určitě potěší plodící třešeň a dva mladé ořešáky.
Skutečný les začíná 50 m od vrat a bez přehánění by jste jím mohli dojít až do Nových Mitrovic (75 km) a pak když byste si to protáhli dalších 40 km, tak si můžete si dát jedno Plzeňský a přímo na místě jeho vzniku.

Možná, že máte podvědomé přání, ze svého potomka udělat fotbalovou hvězdu.
Podmínky by k tomu v Černolicích byly.
Slušné fotbalové, dále dětské hřiště, společně s tenisovým kurtem jsou 600 m od chaty.

Nebo je libo si trochu zařádit na skále? Tak to taky není problém, k nejstaršímu lezeckému revíru v ČR, Černolickým skalám, to je  1.000 m.

To nás přivádí nejen k místním potravinám a obecnímu úřadu (700 m – ne nad mořem, ale od nemovitosti), ale také k tématu co v Černolicích je, a kde je to co tam není.

Tak naproti obecnímu úřadu je pěkně upravený park, kde je dětské hřiště a taková jakoby pergola, kde se konají různé sousedské akce. 
Sousedská akce v reálu znamená, že se peče mrtvola nějakýho zvířete a do toho si místní lijou do hlav různý tekutiny s vyšším či menším obsahem alkoholu, často s příměsí chmele.
Klasická hospoda v Černolicích není, ale zato jsou tu dva „kluby“ kam se rozhodně nechodí hrát Dračí doupě.

Také tu je Mateřské centrum, což znamená mateřskou školku, která nemusí řešit všechny ty věci okolo, ale soustředí se na to důležitý – aby se děti měli dobře, chodili do lesa a moc se mezi sebou nepraly.
Jinak státní mateřské školky jsou na různých místech v okolních obcích, více se dozvíte zde.
V zásadě je to hlavně o Všenorech, kde je kromě školky i spádová škola.
Od letošního roku je v prostoru místního obecního úřadu v provozu anglicko – česká škola Easy Speak.

Doprava.
Pokud tu plánujete trvale bydlet a máte děti, tak se Vám bude hodit informace, že je tu zastávka. 
A není to obyčejná zastávka, je to zastávka, kde staví autobusy!
Konkrétně čtyři čtyři osmička, jejíž jízdní řád je ke stažení zde.

Ta spojuje Mníšek pod Brdy s Lety u Prahy a bere to přes Řitku, projíždí přes Černolice, pokračuje do Všenor, Dobřichovic a končí v Letech.
Tj. spojuje Černolice se školou ve Všenorech, Dobřichovickým nádražím (odkud jste na metru Smíchovské nádraží za 23.min a jezdí to ve špičce 4x/hod.), a Letovskou návsí, kde Vás kromě pivovaru MMX budou asi zajímat supermarkety Billa a Lidl.
No a pro ty, který nenapadne nic lepšího než  jezdit autem, bude důležitá informace, že Václavák je  26 km, což může trvat různě dlouho, ale 35.min je naprosto reálných.
Tak víc fakt už nevím, co mám napsat. 
Tak Černolicům zdar a snad brzy na viděnou!

Ondra 
+420 777 66 55 17
valousek@realfriend.cz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *